Marek

Marek sa profesionalne tetovaniu venuje už viac ako desať rokov.
Vo svojej tvorbe sa technicky približuje akvarelovej maľbe,
dotworku, geometrii ale taktiež miluje traditional, neotraditional a celkovo old school tetovanie, ktoré pomaly prevažuju v jeho praci.

single-image

Práce